BIP
O NAS – SPWRIT
 

:::::::::::::: O NAS ::::::::::::::


Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii jest placówką oświatową, której celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka oraz umiejętności niezbędnych w procesie edukacji. Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży do 17 roku życia. Wspieramy rodziców i nauczycieli w ich roli wychowawczej. Pomagamy w rozwiązywaniu trudności i problemów związanych z wychowaniem i edukacją. Jako zespół ustawicznie podnosimy swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, konferencjach oraz superwizjach pracy terapeutycznej.
Naszym celem jest udzielanie rzetelnej i profesjonalnej pomocy, świadczonej zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
Pomoc w Specjalistycznej Poradni Wspierania Rozwoju i Terapii świadczona jest nieodpłatnie, na terenie poradni oraz w placówkach oświatowych. Pomocą obejmujemy dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół znajdujących się na terenie Łodzi.

Skip to content