BIP
Grupa superwizyjna dla psychologów szkolnych, pedagogów szkolnych i nauczycieli przedszkola – SPWRIT

Grupa superwizyjna dla psychologów szkolnych, pedagogów szkolnych i nauczycieli przedszkola

Grupa superwizyjna dla psychologów szkolnych, pedagogów szkolnych i nauczycieli przedszkola
- udział w zajęciach pozwoli rozpoznać i rozwinąć indywidualny styl pracy z dzieckiem oraz grupą


,,Masz w sobie wszystko co potrzebne do wzrostu i rozwoju”
Opowieść ,,Ziarno”

POBIERZ

Zapraszamy na cykliczne spotkania grupowe, których celem jest rozwijanie umiejętności:

 • Analizy bieżących problemów dotyczących dzieci oraz znalezienia indywidualnych rozwiązań napotykanych trudności; w tym specyficznych trudności
  związanych z okresem zagrożenia epidemicznego, kwarantanny, choroby, izolacji, nauki zdalnej,
 • Rozwijanie warsztatu pracy i form udzielania pomocy,
 • Udzielania pomocy indywidualnej dziecku z trudnościami emocjonalno – społecznymi (zaburzenia emocjonalne, depresyjne, lękowe, ADHD itd.),
  dostosowanej do bieżącej sytuacji,
 • Rozwiązywania sytuacji trudnych i kryzysowych (żałoba, przemoc rówieśnicza, cyberprzemoc, przemoc w rodzinie, kłopoty z realizowaniem obowiązku
  szkolnego),
 • Nawiązywania współpracy z nauczycielami celem budowania sprzyjającego dziecku środowiska wychowawczego i edukacyjnego,
 • Nawiązywania współpracy z rodzicami w sytuacji kryzysu – rodzinnego, emocjonalnego, zdrowotnego, zawodowego,
 • Wspierania rozwoju emocjonalnego i kompetencji społecznych dzieci i młodzieży

Osoby prowadzące:
Bożenna Wardęszkiewicz – psycholog
Katarzyna Pryczek-Staszczyk – psycholog
Zgłoszenia na adres kontakt@spwrit.elodz.edu.pl
do 14.02.2022 r.
Terminy spotkań: piątki 9-12 (co 3-4 tygodnie),
konkretne terminy zostaną podane mailowo po otrzymaniu zgłoszenia.

Skip to content