OFFICE 365 dla e-kształcenia – Teams

Szanowni Państwo,

W czasie konieczności korzystania z wszelkiego rodzaju metod e-kształcenia, chcemy zachęcić Państwa do skorzystania
z przynajmniej kilku narzędzi dostępnych dla wszystkich uczniów i nauczycieli w ramach pakietu Office 365 dla edukacji w Łodzi.
Prezentujemy Państwu podstawowe funkcjonalności najbardziej według nas efektywnych elementów pakietu wraz z prostymi propozycjami ich wykorzystania w pracy „na odległość”.

Krok 5 - to parę porad jak wykorzystać najbardziej rozbudowane narzędzie w tym zestawie

Microsoft Teams to cyfrowy hub, który w jednym miejscu łączy treści, rozmowy, aplikacje, czat, głos, wideo,

a nawet OneNote w jedno wygodne narzędzie. Usługa Teams umożliwia stworzenie środowiska wirtualnej klasy do pracy z uczniami.

Integruje w jednym miejscu takie narzędzia jak konwersacje tekstowe oraz audio-wideo, dysk OneDrive, na którym umieszczone pliki

dostępne są dla wszystkich członków społeczności oraz notes zajęć. Oferuje także łatwe tworzenie i przydzielanie zadań uczniom,

gromadząc w jednym miejscu nadesłane przez nich prace i umożliwiając szybkie wystawienie oceny wraz z komentarzem zwrotnym.

Teams wspiera działania w takich obszarach jak :

Współpraca
Wspólne tworzenie plików i udostępnianie zasobów w ramach aplikacji Office 365.

Komunikacja
Łatwa komunikacja dzięki funkcjom czatu, kanałom i spotkaniom wirtualnym.

Personalizacja
Możliwość personalizacji usługi Teams przy użyciu ulubionych narzędzi.

Zadania
Tworzenie przemyślanych zadań, publikacja przejrzystych wytycznych i udostępnianie szczegółowych informacji zwrotnych.

Dziennik ocen
Organizacja oraz monitorowanie zadań i ocen każdej klasy lub grupy bezpośrednio  z poziomu danej klasy lub grupy.

Notatniki
Tworzenie i przechowywanie notatek przy użyciu aplikacji OneNote w usłudze Teams.

Opracował:

Paweł Ornatowski

Wydział Informatyki, Urząd Miasta Łodzi

Skip to content