OFFICE 365 dla e-kształcenia – Forms

Szanowni Państwo,

W czasie konieczności korzystania z wszelkiego rodzaju metod e-kształcenia, chcemy zachęcić Państwa do skorzystania
z przynajmniej kilku narzędzi dostępnych dla wszystkich uczniów i nauczycieli w ramach pakietu Office 365 dla edukacji w Łodzi.
Prezentujemy Państwu podstawowe funkcjonalności najbardziej według nas efektywnych elementów pakietu wraz z prostymi propozycjami ich wykorzystania w pracy „na odległość”.

Krok 3Forms pozwoli Ci szybko i ciekawie zaplanować i zrealizować test wiedzy przekazanej w poprzednim kroku.

Forms to usługa umożliwiające łatwe, szybkie i intuicyjne tworzenie oraz udostępnianie ankiet, testów, formularzy itp.  Aplikacja daje możliwości :

  • wykorzystania usługi z koniecznością logowania się respondentów i zapisem (mamy informację kto jak odpowiedział) lub anonimowo (interesuje nas tylko zestawienie odpowiedzi);
  • automatycznego oceniania testów (także z wyświetlaniem wyniku respondentowi po przesłaniu jego odpowiedzi);
  • nakładania ograniczeń czasowych dostępności testu;
  • mieszania kolejności pytań, odpowiedzi oraz wprowadzania konieczności udzielenia odpowiedzi przed przesłaniem formularza;
  • dodawania grafiki pomocniczej do pytań;       
  • wprowadzania równań w pytaniach dzięki klawiaturze matematycznej;       
  • udzielania dostępu innym nauczycielom do danego testu z możliwością jego edycji oraz podglądu uzyskanych przez uczniów wyników;
  • tworzenia duplikatów ankiet oraz quizów i udostępniania ich kopii innym nauczycielom by mogli dostosować je do własnych potrzeb.

https://education.microsoft.com/pl-pl/course/ac59d6bc/overview - kurs FORMS

https://youtu.be/aWDmqVv7mls - film   Forms - ankiety i testy – wprowadzenie

https://youtu.be/2NqJZ8DxKD8 - film  Forms - ankiety i testy – tworzenie i udostępnianie

Opracował:

Paweł Ornatowski

Wydział Informatyki, Urząd Miasta Łodzi

Skip to content