BIP
OFERTA – SPWRIT
 

:::::::::::::: OFERTA ::::::::::::::

Naszą pomoc oferujemy:

 • Zwiększanie możliwości osiągania sukcesów szkolnych.
 • Rozwijanie umiejętności przydatnych w czytaniu, pisaniu, liczeniu oraz usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych.
 • Zrozumienie własnych emocji i wzrost umiejętności radzenia sobie z nimi.
 • Rozwijanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania dobrych relacji z rówieśnikami.
 • Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem.
 • Rozwijanie umiejętności twórczych, zdolności i kreatywności.
 • Wsparcie w procesie związanym z kształtowaniem kariery życiowej i zawodowej uczniów i podejmowaniem optymalnych decyzji edukacyjno-zawodowych, uwzględniających fundamentalne czynniki wyboru zawodu.
Formy pomocy dzieciom:
 • Diagnoza pedagogiczna, psychologiczna i logopedyczna.
 • Terapia psychologiczna indywidualna i grupowa, dostosowana do potrzeb dziecka.
 • Interwencje i mediacje.
 • Terapia pedagogiczna.
 • Terapia logopedyczna.
 • Treningi (np. ortograficzny, twórczości, umiejętności psychospołecznych.
 • EEG Biofeedback.
 • Zajęcia psychoedukacyjne w zespołach klasowych.
 • Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne.
 • Pogłębienie wiedzy dotyczącej metod pracy z dzieckiem.
 • Poznanie różnych sposobów poprawy relacji z dzieckiem, komunikacji w rodzinie i rozwiązywania konfliktów.
 • Poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem i własnymi emocjami.
Formy wsparcia rodziców:
 • Porady i konsultacje
 • Mediacje rodzinne
 • Terapia indywidualna i rodzinna
 • Spotkania grupowe
 • Warsztaty, wykłady i prelekcje
 • Poszerzanie wiedzy i rozwijanie kompetencji w zakresie pracy z uczniem zdolnym, uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniem sprawiającymi trudności wychowawcze.
 • Współpracę w zakresie opracowania dostosowania wymagań edukacyjnych oraz IPET.
 • Wsparcie w sprawowaniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej.
 • Interwencje na terenie placówek.
 • Diagnozę zespołów klasowych
 • Pomoc w budowaniu relacji interpersonalnych oraz rozwijaniu umiejętności psychospołecznych uczniów.
 • NOWOŚĆ: kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w rozwoju i doskonaleniu.
Formy pomocy nauczycielom i placówkom:
 • Pomoc indywidualna
 • Spotkania grupowe
 • Warsztaty i szkolenia (istnieje możliwość zorganizowania warsztatów i szkoleń na terenie Państwa placówki)
 • Zajęcia z zespołami klasowymi
 • Współpraca w zakresie tworzenia IPET

Reguły współpracy ze szkołą
Skip to content