BIP
Grupa superwizyjno – szkoleniowa dla psychologów szkolnych – SPWRIT

Grupa superwizyjno – szkoleniowa dla psychologów szkolnych

Grupa superwizyjno – szkoleniowa dla psychologów szkolnych

Udział w zajęciach pozwoli rozpoznać i rozwinąć indywidualny styl pracy z  dzieckiem oraz klasą szkolną.

,,Masz w sobie wszystko co potrzebne do wzrostu i rozwoju”

Opowieść ,,Ziarno”

 

POBIERZ

Zapraszamy psychologów szkolnych na cykliczne spotkania grupowe, których celem jest rozwijanie umiejętności:

  1. Analizy bieżących problemów dotyczących dzieci oraz znalezienie indywidualnych rozwiązań napotykanych trudności; w tym specyficznych trudności związanych z okresem zagrożenia epidemicznego, kwarantanny, choroby, izolacji, nauki zdalnej
  2. Rozwijanie warsztatu pracy i form udzielania pomocy.  
  3. Udzielania pomocy indywidualnej dziecku z trudnościami emocjonalno – społecznymi (zaburzenia emocjonalne, depresyjne, lękowe, ADHD itd.), dostosowanej do bieżącej sytuacji
  4. Rozwiązywania sytuacji trudnych i kryzysowych (żałoba, przemoc rówieśnicza, cyberprzemoc, przemoc w rodzinie, kłopoty z realizowaniem obowiązku szkolnego)
  5. Nawiązywania współpracy z nauczycielami celem budowania sprzyjającego dziecku środowiska wychowawczego i edukacyjnego
  6. Nawiązywania współpracy z rodzicami w sytuacji kryzysu – rodzinnego, emocjonalnego zdrowotnego, zawodowego

Wspierania rozwoju emocjonalno – społecznego dzieci i młodzieży

Osoby prowadzące:

                                                                                                                              Bożenna Wardęszkiewicz - psycholog

                                                                                                                     Katarzyna Pryczek Staszczyk – psycholog

Spotkania odbywają się raz w miesiącu ONLINE w godzinach 9-11

Zgłoszenia na adres kontakt@spwrit.elodz.edu.pl

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ: 26.02.2021 26.03., 23.04, 28.05., 18.06.

Skip to content