BIP
Grupa superwizyjno – szkoleniowa dla psychologów szkolnych – SPWRIT

Grupa superwizyjno – szkoleniowa dla psychologów szkolnych

Udział w zajęciach pozwoli rozpoznać i rozwinąć indywidualny styl pracy z  dzieckiem oraz klasą szkolną.

,,Masz w sobie wszystko co potrzebne do wzrostu i rozwoju”

Opowieść ,,Ziarno”

Zapraszamy psychologów szkolnych na cykliczne spotkania grupowe, których celem jest: rozwijanie umiejętności:

  1. analizy bieżących problemów dotyczących dzieci oraz znalezienie indywidualnych rozwiązań napotykanych trudności;
  2. udzielania pomocy indywidualnej dziecku z trudnościami emocjonalno – społecznymi (zaburzenia emocjonalne, depresyjne, nerwicowe, ADHD itd.);
  3. rozwiązywania sytuacji trudnych i kryzysowych (nękanie, przemoc rówieśnicza, cyberprzemoc itd.);
  4. nawiązywania współpracy z nauczycielami celem budowania sprzyjającego dziecku środowiska wychowawczego i edukacyjnego;
  5. nawiązywania współpracy z rodzicami w sytuacji kryzysu – rodzinnego, emocjonalnego zdrowotnego, zawodowego;
  6. wspierania rozwoju emocjonalno – społecznego dzieci.

Warsztaty uzupełniające, których celem jest przegląd wiedzy dotyczących zaburzeń rozwojowych u dzieci:

  • Zaburzenia więzi i przywiązania.
  • Zaburzenia depresyjne i nerwicowe itd.

Osoby prowadzące:

Bożenna Wardęszkiewicz i Elżbieta Zawadzka- psycholog i pedagog (część superwizyjna)

Katarzyna Pryczek Staszczyk – psycholog  (część szkoleniowa)

Miejsce spotkań - Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi

Spotkania odbywają się raz w miesiącu; zgłoszenia telefoniczne, liczba miejsc ograniczona.

Terminy: 21.02; 27.03;  24.04; 22.05; 19.06 godz. 9.00 – 12.00

Skip to content