„Trening ucha i języka”

Zapraszamy dzieci w wieku 10-12 lat na wakacyjną grupę rozwojowo – twórczą

„Trening ucha i języka”

 

 

Zajęcia będą miały na celu uruchomienie i rozwijanie potencjału intelektualnego i twórczego, stymulacja funkcji słuchowo-językowych, pobudzenie wyobraźni, ciekawości poznawczej i motywacji do działania, kształtowanie umiejętności wyrażania własnych myśli, pomysłów i emocji.

 

Zajęcia będą odbywały się codziennie w terminie: 24.06.2019 – 28.06.2019

w godzinach: 11.00 – 13.00

 

Zajęcia są BEZPŁATNE. Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń, których można dokonywać telefonicznie