„Klub J”

Dla kogo?
Dla dzieci z niepłynnością mowy, uczęszczających do klas I-IV

Kiedy?
Spotkania będą odbywały się w środy co dwa tygodnie od X 2018

Jaki jest cel zajęć?
Upłynnienie mowy, obniżenie poziomu lęku związanego z mówieniem

Jak się zapisać?
Tel.: 42 653 76 75 lub w sekretariacie. Kwalifikacja do grupy na
podstawie indywidualnego spotkania diagnostycznego.

Zaprasza
Zajęcia są bezpłatne. Odbywają się w SPWRiT. Prowadzące: mgr S. Baczyńska, mgr H. Grzywaczyńska