facebook
Grupa dla pedagogów w SPWRiT-page-001

Grupa Wsparcia dla Pedagogów Szkolnych

Grupa Wsparcia dla Pedagogów Szkolnych – cykliczne spotkania, których celem będzie utworzenie sieci wsparcia, wymiana doświadczeń, wspomaganie szkół w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz porady i konsultacje dotyczące indywidualnych problemów uczniów.

Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu (w drugą środę miesiąca w godzinach 10-14).

Propozycje tematów poszczególnych spotkań w II semestrze roku szkolnego 2017/2018:

  1. Interwencja kryzysowa - współpraca między Poradnią a szkołą w sytuacji trudnych zdarzeń. Jak rozmawiać z klasą w sytuacji choroby, śmierci ucznia bądź osób bliskich - 14.03.2018 r.
  2. Interwencja kryzysowa - Jak rozmawiać z uczniem i rodzicem w sytuacjach samookaleczeń lub zagrożenia próbą samobójczą - 11.04.2018 r.
  3. Wspieranie nauczycieli i rodziców pełnieniu ról wychowawczych. Jak rozmawiać z "trudnym" rodzicem - 09.05.2018 r.
  4. Profilaktyka uzależnień, zagrożenia używkami (nikotyna, alkohol, dopalacze). Zagrożenia związane z korzystaniem z komputera i Internetu. Podsumowanie pracy, plany na kolejny rok szkolny - 20.06.2018 r.
Zachęcamy Państwa również do składania propozycji innych tematów, którymi bylibyście Państwo zainteresowani – po uzgodnieniu możemy dołączyć je do naszych propozycji.
Zachęcamy również do dzielenia się problemami i trudnościami, ale też sukcesami zawodowymi, abyśmy mogli korzystać ze wspólnych doświadczeń.