facebook
zaprosz RAZEM ŁATWIEJ - I 2018

RAZEM ŁATWIEJ - druga edycja

Podczas kolejnych spotkań będziemy doskonalić umiejętności społeczne i osobiste, które pomogą wzmocnić poczucie sprawczości i poczucie własnej wartości oraz radzić sobie w różnych sytuacjach w grupie.
Podczas zajęć uczestnik grupy może:
- poznać swoje mocne strony i uczyć się z nich korzystać
- nauczyć się radzić sobie z własnymi trudnościami i porażkami, doświadczyć sukcesu w grupie
- poznać cechy osobowe, które decydują o jego atrakcyjności w grupie
- rozwijać swoją ciekawość świata

Zajęcia nieodpłatne będą odbywały się w każdy WTOREK w godz. 16:00-17:50 od 13 lutego do 19 czerwca 2018.
Zapisy dzieci po wcześniejszej konsultacji z rodzicami.

ZAPRASZAMY
Piotr Feja,
Leszek Sołtysiak