facebook
ortografia

TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI w SPWRiT

XV TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI W ŁODZI 16 – 20 października 2017

Kiedy? W jakich godzinach? Co się będzie działo? Dla kogo? Osoba prowadząca Uwagi
16-10-2017 13:00 - 14:00 Konsultacje dla rodziców. Dziecko z trudnościami w uczeniu się matematyki – jak skutecznie pomagać. mgr Jadwiga Kaczmarek konieczność wcześniejszego umówienia
17-10-2017 14:00 - 16:00 Konsultacje dla rodziców. Podnoszenie wiary we własne możliwości u dziecka z dysleksją. mgr Leszek Sołtysiak konieczność wcześniejszego umówienia
18-10-2017 13:00 - 14:00 Konsultacje dla rodziców. Dziecko z trudnościami w uczeniu się matematyki – jak skutecznie pomagać. mgr Jadwiga Kaczmarek konieczność wcześniejszego umówienia
18-10-2017 13:00 - 14:00 Konsultacje dla rodziców. Biofeedback dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. mgr Jadwiga Punikowska konieczność wcześniejszego umówienia
19-10-2017 14:00 – 16:00 Konsultacje dla rodziców. Procedura wydawania opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się i dostosowywania warunków uczenia się w świetle prawa oświatowego. mgr Elżbieta Wieszczak konieczność wcześniejszego umówienia
20-10-2017 10:00 - 11:00 Konsultacje dla rodziców. Biofeedback dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. mgr Jadwiga Punikowska konieczność wcześniejszego umówienia